Category

Nyheter

Nytt styre på plass

27. mai ble det utsatte årsmøtet avholdt.

Årsberetning for 2019, regnskap for 2019 og budsjett for 2020 ble gjennomgått og godkjent.
Read More

Informasjon om medlemskontingent

Styret har den 23. mars vedtatt at medlemskontingent for 2020 sesongen settes lik det den var i 2019, men med noen endringer. Nytt i 2020 er at medlemskontingent sendes ut via Spond.

Read More

VBK korona tiltak

OPPDATERT 28. MAI – GJELDER FRA 1. JUNI

ORGANISERTE TRENINGER

 • Alle lag som ønsker å organisere trening må sende epost til daglig leder med følgende FØR treninger kan starte:
  • Navn på ansvarlige voksne som er til stede på treningene
  • Forventet antall spillere
  • Bekrefte at NFFs koronavettregler følges
  • Hvilke av lagets treningstider blir benyttet
  • Alt som står beskrevet i teksten under følges

VBKs REGLER FOR TRENING

 • Det er fra 1. juni lov å spille som normalt med kontakt på trening for barn og ungdom opp til og med 19 år
 • En gruppe skal bestå av maks 20 personer og 1 trener/leder per 10 spillere
  • eks 2 trenere og opptil 18 spillere
  • Gruppene skal være like hele uken
  • Gruppene kan IKKE spille mot hverandre, kun internt i gruppen
  • Barn under 10 år bør ikke har større grupper enn 10 personer
 • Kamper på tvers av klubber og turneringer er IKKE lov
 • Baller og kjegler skal vaskes med vann og såpe FØR hver trening, vaskeutstyr i container på fremsiden av klubbhuset
 • 1 meter avstand gjelder fortsatt, men barn og ungdom opp til og med 19 år har fritak på trening.
 • Spillere som er 20 år og eldre må fortsatt forholde seg til 1 meters regelen
 • Garderober er STENGT
 • Maks 50 personer per bane
 • Banene deles i 8 deler, se vedlagt bilde.
 • Vanlige treningstider skal benyttes, mellom 16:00-22:00 (all trening utenom disse tidspunktene er definert som uorganisert tid, men samme regler gjelder!)

Lag som ikke følger NFFs koronavettregler, Stavanger kommune sine krav til idretten og VBKs egne koronaregler som står over, vil miste retten til å organisere treninger fremover.

Brudd på disse reglene kan også medføre at Stavanger kommune stenger kunstgressbanene igjen.

NFF koronavettregler: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/nye-koronavettregler/

Stavanger kommune krav til idretten: https://www.stavanger.kommune.no/nyheter/apner-utendors-idrettsanlegg/OPPDATERT 07.05.2020 – kl 21:00

Endringer er merket i rødt. Gjelder fra fredag 8. mai.

FFO
Åpnet 4. mai med drift mandag-torsdag
Akademi åpner 8. mai.
Tilbake til vanlig drift i uke 20.

  • ORGANISERTE TRENINGER
   • Alle lag som ønsker å organisere trening må sende epost til daglig leder med følgende FØR treninger kan starte:
    • Navn på ansvarlige voksne som er til stede på treningene
    • Forventet antall spillere
    • Bekrefte at NFFs koronavettregler følges
    • Hvilke av lagets treningstider blir benyttet
    • Alt som står beskrevet i teksten under følges

   VBKs REGLER FOR TRENING

   • Det skal ALLTID være minst 1 meter mellom hver person
   • Unngå heading og kun keeper kan ta ballen med hender (med keeperhansker, ikke spytt i de)
   • Det er nå tillatt å heade og å bruke hender (men ikke overdriv)
   • Baller og kjegler skal vaskes med vann og såpe FØR trening (nye retningslinjer sier mellom hver trening)
    • Baller brukes kun av samme gruppe
    • Kjegler håndteres av kun 1 person
    • Vester og annet utstyr benyttes IKKE
    • Alt felles utstyr i utstyrscontainer er midlertidig fjernet
    • Vaskeutstyr og kvitteringsskjema er tilgjengelig i container foran klubbhuset
   • Øvelser MÅ tilpasses retningslinjene
   • Garderober er STENGT
   • Banene deles i 8 deler, se bilde under.
   • En fotballbane er definert som offentlig sted, så det er tillatt med maks 50 personer per bane
    • Dersom noen driver uorganisert trening på banen som gjør at antall personer blir over 50 stk, må lagene informere om reglene og si at banen ikke kan benyttes av andre i treningstiden
   • Det skal ALLTID være 1 leder på maks 10 spillere.
   • Maks størrelse på treningsgruppe er 20 personer (feks 18 spillere og 2 ledere)
   • Gruppen skal bestå av de samme personene på alle treninger den uken.
   • Dersom flere grupper fra samme lag trener samtidig, skal de holdes separate før, under og etter trening.
   • Vanlige treningstider skal benyttes, mellom 16:00-22:00 (all trening utenom disse tidspunktene er definert som uorganisert tid, men samme regler gjelder!)
   • Alle lag i VBK kan trene, men med noe redusert antall treninger per nå
   • Det er åpnet for å organisere treninger, hvert lag vurderer selv om de ønsker å starte
   • Er også viktig å informere til spillere/foresatte om at det er frivillig å trene

Lag som ikke følger NFFs koronavettregler, Stavanger kommune sine krav til idretten og VBKs egne koronaregler som står over, vil miste retten til å organisere treninger fremover.

Brudd på disse reglene kan også medføre at Stavanger kommune stenger kunstgressbanene igjen.

NFF koronavettregler: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/nye-koronavettregler/

Stavanger kommune krav til idretten: https://www.stavanger.kommune.no/nyheter/apner-utendors-idrettsanlegg/

 


 

OPPDATERT 20.04.2020 – kl 21:00

FFO
Foreløpig stengt ut april. Avventer instrukser fra NFF, egen melding til deltakere kommer før 25. april

KONTINGENT
Sendes ut denne uken. Egen sak på hjemmesiden og informasjon på epost direkte til alle lagene kommer.

ORGANISERTE TRENINGER

 • Det åpnes for organisert trening for lag i barneavdelingen i alderen 10-12 år fra 27. april 
 • Yngre lag 6-9 år må vente til 4. mai
 • Alle lag blir tildelt treningstider av daglig leder for å unngå for mange lag samtidig. Foreløpig trener ungdom / senior ca halvparten av gangene de gjør normalt, men alle treninger krever mer plass.
 • Daglig leder sender hver uke ut en oversikt på treningstider og inndeling av banene. Derfor viktig at ønsket trening meldes inn fortløpende.
 • Alle lag som ønsker å organisere trening må sende epost til daglig leder med følgende FØR treninger kan starte:
  • Navn på ansvarlige voksne som er til stede på treningene
  • Forventet antall spillere
  • Bekrefte at NFFs koronavettregler følges
  • Hvilke av lagets treningstider blir benyttet
  • Alt som står beskrevet i teksten under følges
 • Det skal ALLTID være minst 2 meter mellom hver person
  • Ball skal IKKE berøre hode eller hender
  • Baller og kjegler skal vaskes FØR og ETTER bruk
   • Samme ball brukes av samme spiller
   • Kjegler håndteres av kun 1 person
   • Vester og annet utstyr benyttes IKKE
   • Alt felles utstyr i utstyrscontainer er midlertidig fjernet
   • Vaskeutstyr og kvitteringsskjema er tilgjengelig i container foran klubbhuset
  • Øvelser MÅ tilpasses retningslinjene
  • Garderober er STENGT
  • Banene deles i 6 deler, se bilde nedfor.
  • En gruppe skal bestå av maks 4 spillere og alltid 1 leder
  • Gruppene skal være de samme hele treningen
  • Vanlige treningstider skal benyttes, mellom 16:00-22:00 (all trening utenom disse tidspunktene er definert som uorganisert tid, men samme regler gjelder!)
  • Dersom lag er flere spillere enn det er plass til på de oppdelte banene, må gruppen deles og eventuelt trene på forskjellige tider. Snakk med lag som har treningstid samtidig!
  • Hospitering er ikke lov – Det åpnes for hospitering for de som har levert hospiteringsavtale
  • Det er åpnet for å organisere treninger, det er opp til hvert enkelt lag om dere ønsker å gjøre det
  • Er også viktig å legge frem for spillere/foresatte om at det er frivillig å trene
  • Lag som trener har også et ansvar for å passe på at de som driver uorganisert trening samtidig på banene følger smittevernreglene

Lag som ikke følger NFFs koronavettregler, Stavanger kommune sine krav til idretten og VBKs egne koronaregler som står over, vil miste retten til å organisere treninger fremover.

Brudd på disse reglene kan også medføre at Stavanger kommune stenger kunstgressbanene igjen.

NFF koronavettregler: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballforbundets-koronavettregler-er-klare/

Stavanger kommune krav til idretten: https://www.stavanger.kommune.no/nyheter/apner-utendors-idrettsanlegg/

 


OPPDATERT 06.04.2020 – kl 21:00

ORGANISERTE TRENINGER

 • Alle lag som ønsker å organisere trening må sende epost til daglig leder med følgende FØR treninger kan starte:
  • Navn på ansvarlige voksne som er til stede på treningene
  • Forventet antall spillere
  • Bekrefte at NFFs koronavettregler følges
  • Hvilke av lagets treningstider blir benyttet
  • Alt som står beskrevet i teksten under følges
  • (Lag som ikke ønsker å organisere trening kan også melde ifra, slik at tiden kan brukes av andre lag for å spre spillere over større flater)

VBKs REGLER FOR ORGANISERT TRENING

 • Det åpnes i denne omgang kun for senior og ungdom
 • Det skal ALLTID være minst 2 meter mellom hver person
 • Ball skal IKKE berøre hode eller hender
 • Baller og kjegler skal vaskes FØR og ETTER bruk
  • Samme ball brukes av samme spiller
  • Kjegler håndteres av kun 1 person
  • Vester og annet utstyr benyttes IKKE
  • Alt felles utstyr i utstyrscontainer er midlertidig fjernet
  • Vaskeutstyr og kvitteringsskjema er tilgjengelig i container foran klubbhuset
 • Øvelser MÅ tilpasses retningslinjene
 • Garderober er STENGT
 • Banene deles i 6 deler, se bilde nedfor.
 • En gruppe skal bestå av maks 4 spillere og alltid 1 leder
 • Gruppene skal være de samme hele treningen
 • Vanlige treningstider skal benyttes, mellom 16:00-22:00 (all trening utenom disse tidspunktene er definert som uorganisert tid, men samme regler gjelder!)
 • Dersom lag er flere spillere enn det er plass til på de oppdelte banene, må gruppen deles og eventuelt trene på forskjellige tider. Snakk med lag som har treningstid samtidig!
 • Hospitering er ikke lov
 • VBK ønsker ikke at barnelag 5-12 år organiserer trening per nå
 • Det er åpnet for å organisere treninger, det er opp til hvert enkelt lag om dere ønsker å gjøre det
 • Er også viktig å legge frem for spillere/foresatte om at det er frivillig å trene
 • Lag som trener har også et ansvar for å passe på at de som driver uorganisert trening samtidig på banene følger smittevernreglene

Lag som ikke følger NFFs koronavettregler, Stavanger kommune sine krav til idretten og VBKs egne koronaregler som står over, vil miste retten til å organisere treninger fremover.

Brudd på disse reglene kan også medføre at Stavanger kommune stenger kunstgressbanene igjen.

NFF koronavettregler: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballforbundets-koronavettregler-er-klare/

Stavanger kommune krav til idretten: https://www.stavanger.kommune.no/nyheter/apner-utendors-idrettsanlegg/

TURNERINGER I SOMMER:

Vildbjerg er avlyst
Sør Cup avventes
Norway Cup avventer


OPPDATERT 17.03.2020 – kl 15:15
Klubbens styre og administrasjon har på bakgrunn av informasjon fra NFF og Stavanger kommune torsdag formiddag besluttet følgende retningslinjer og tiltak med umiddelbar virkning:

Følgende er foreløpig ikke berørt, men vurderes fortløpende:

 • Senior avventer vi beskjed fra NFF Rogaland / Stavanger kommuneOppdatert: Tiltak gjelder også senior
 • Årsmøtet 19. marsOppdatert: Årsmøtet utsatt på ubestemt tid
 • Medlemskontingent planlegges utsendt etter årsmøtet, avhengig av årsmøtevedtak – Oppdatert: Sendes tidligst ut etter påske
 • Turneringer som Sør Cup / Norway Cup / Vildbjerg Cup planlegges som normalt
  • Egenandel sendes ut i april, men vil bli refundert dersom turnering avlyses

 

Kontaktinformasjon:

Daglig leder
Morten Osaland
40070355

Styreleder
Sjur Hundsnes
48145155

På vegne av styret i Vardeneset Ballklubb

Julehilsen

Vardeneset Ballklubb takker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere for fantastiske bidrag og støtte i 2019 og ønsker alle GOD JUL og GODT NYTTÅR.
Read More

Jenter 17 vinner av sin avdeling og klar for Elite til Høsten

J17 vant sin avdeling for Våren 2019. Nå blir de beste fra de 2 øverste avdelingene i Sørfylket og de beste fra Nordfylket slått sammen til Elite fra høsten.
Jentene scoret 37 mål og slapp inn kun 9. Dette er en treningsivrig gjeng som har det veldig kjekt sammen. I sommer gleder vi oss til Norway Cup.

Read More

JR Elite: VBK – Bryne 7-0

Kjempeinnsats av juniorene søndag kveld der de i 2 omg maltrakterer et sjokkert Bryne lag. Det var vendepunktet jr laget trengte et noen sure etmålstap innledningsvis i sesongen.

Read More

Vadlahjørna: VBK – Pors 1-3

Søndag var det duket for et nytt bekjentskap på Modenabanen. Fotballklubben Pors kom på besøk helt fra industribyen og operasanger Didrik Solli Tangens hjemsted, Porsgrunn.f

Read More

Vadlahjørna: Vindbjart – VBK 3-3

Vardeneset reiste lørdag sørover for årets første langtur denne sesongen. To brødskiver og åtte kopper kaffe til frokost, kombinert med fire timer i buss, var oppladningen. Perfekt for reiseglade VBK-gutter, og nærmest synonymt med poeng på bortebane.

Read More

Hurra for 17.mai

Det er plutselig mai og nasjonaldagen nærmer seg med stormskritt. Vi har et stort ønske om at VBK – som en av byens største klubber – skal vise godt igjen i årets folketog. Det kan du (og du og du og du) bidra til! Det laget som stiller med flest spillere (prosentvis) i årets folketog, vinner en kveld med bowling.

Read More

Vadlahjørna: VBK – Storm 3-1

Etter forrige helgs gedigne nedtur på Midjord, hvor selv fysioterapeuter og flaskebærere måtte tåle kritikk, var det fotballklubben Storm som skulle få unngjelde på Modenabanen, Søndag.

Read More

Vadlahjørna: Brodd – VBK 5-0

2.påskedag var det igjen duket for lokalfotballens mest omtalte og oppskrytte seriekamp. Øst mot vest, eleganse mot ubalanse, integrering mot utagering, Brodd mot Vardeneset.

Read More

Vadlahjørna: VBK – Viking II 0-0

Vardeneset åpnet årets 3.divisjon hjemme på Modenabanen, torsdag. Motstander var Viking 2, et lag bestående av spillere som tror de hører hjemme i Tippeligaen, men som i realiteten reiser land og strand for å promotere A-lagets gode holdninger og verdier. Med vekslende hell må man kunne si.

Read More

Vel gjennomført Bry Deg foredrag

Onsdag 21. november, kl 1800 til 1900 inviterte vi alle gutter og jenter i klubben, som er født i 2004 – til en dialog rundt temaene doping, narkotika og sosiale medier – om holdninger og om å ta riktige og gode valg i forhold til dette.

VBK har inngått en avtale med BRY DEG, som handler om at vi skal fronte logoen og verdiene de formidler. Som en del av avtalen, kom Jon og Anette fra BRY DEG denne kvelden for å snakke med, og til, klubbens 14-åringer.

KL 1900 gjennomførte spillerne en kortere treningsøkt. Da var foreldrene til de samme spillerne invitert til dialog rundt de samme temaene inne på klubbhuset.

Det ble en flott kveld med engasjerte ungdommer og foreldre rundt et viktig tema.

Vinnere Scoringsklubben 2018

Da er årets sesong for A-lag herrer over. 14 vinnere fra hver hjemmekamp 1 hovedpremie er trukket.

En veldig god sesong som endte med 5 mål i NM (tap 5-1 mot Vidar i 1. runde), 52 mål seriemål og en fin 8. plass i 3. divisjon.

Totalt 57 mål ble scoret av 15 spillere. Steffen Klemetsen Jakobsen ble toppscorer med 14 mål – 11 i serien og 3 i NM.

26 seriekamper har gitt oss 11 seire, 4 uavgjort og 11 tap.

Scoringsklubben 2018
1 Amdal Eiendom
2 Nils Osaland
3 Leif Varhaug
4 Rune Idsal
5 Helge Jørgensen
6 Helge Jakobsen
7 Geir Inge Angelvik
8 Joachim Nilsen
Gavekort Intersport Solveig Angelvik

Premie nr 1-8 er VBK lue (Umbro), VBK skjerf eller VBK paraply.
Premie leveres ut i kiosken eller på klubbhuset.

Gavekort på Intersport Tastasenter verdi kr 1500 leveres til vinneren.