Jobb Sportslig utviklingsleder

Skrevet av 17. juni 2022Nyheter

Vardeneset BK søker Sportslig utviklingsleder

Vardeneset BK ble stiftet i 1975 og har i dag rundt 50 lag og nærmere 1000 medlemmer. VBK er blant de største klubbene i regionen og det største idrettslaget i Tasta kommunedel i Stavanger. VBK disponerer 3 store kunstgressbaner og klubbhus i Vardeneset Idrettspark. VBK har lag fra 5 år og opp til 60 år. Det jobbes med nytt klubbhus og vi satser inn mot klubbens 50 års jubileum i 2025 med å styrke administrasjonen.

Sportslig utviklingsleder er selve limet i klubben, og du vil få oppgaven med å planlegge, støtte og følge opp klubbens mange lag, i nær dialog med daglig leder og det øvrige sportsapparatet.

 

Stillingen er både en administrativ jobb og på feltet som vil kreve tilstedeværelse rundt de ulike aktivitetene, også på kveldstid. Sportslig utviklingsleder organiserer, koordinerer og leder det sportslige utviklingsarbeidet i klubben og sørger for en rød tråd fra barneavdelinger til senior -lagene gjennom oppstartsmøter, lags- og foreldremøter og ledelse av FFO/Akademiet, i tråd med klubbens til enhver tid gjeldende sportsplan.

 

Sportslig utviklingsleder er også personen som sørger for å tilrettelegge for nødvendige kurs og opplæring, bistår med å rekruttere trenere, lagledere og dommere, lager hospiteringsplaner og holder i annen nødvendig spillerlogistikk.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Leder for klubbens FFO og Akademi 7-14 år.
 • Planlegging, organisering og gjennomføring.
 • Bidra ved kompetansehevende tiltak for foreldretrenere.
 • Leder for årlig fotballskole, og eventuelle andre sportslige tiltak.
 • Sportslig ansvarlig for turnering sammen med arbeidsgruppe og daglig leder.
 • Spiller og trenerutvikler i barne- og ungdomsfotballen.
 • Rekrutteringsansvarlig.
 • Videreutvikling av klubbens planverk – sportsplan, interne trenerkurs, klubbhåndbok osv.
 • Andre administrative oppgaver i klubben

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Solid fotball-trenerutdannelse og erfaring fra trenerarbeid – UEFA-B lisens eller høyere er en fordel og/eller erfaring fra administrasjon/ledelse.
 • Engasjert og evne til å skape gode relasjoner.
 • Ryddig, strukturert og tydelig.
 • Gode norskkunnskaper
 • Lederegenskaper og pedagogiske evner
 • En god lagspiller
 • Trives i trenerrollen og har gode samarbeidsferdigheter.
 • Brennende engasjement for å utvikle barn og unge.
 • Initiativrik – være med å utvikle klubbens FFO videre.

 

Vi kan tilby:
• En spennende og variert hverdag i et kjekt miljø
• 100% stilling
• Fleksibel arbeidstid
• Sentral rolle i klubbens langsiktige utvikling, samt bidra som bindeledd mellom FFO og trenere på øvrige lag.

 

Lønn etter avtale.

Gyldig politiattest uten merknader forutsettes for ansettelse

Stillingen rapporterer til daglig leder i klubben.

Spørsmål angående stillingen kan rettes til daglig leder – Morten Osaland, mobilnummer 400 70 355.

Søknad med CV sendes på e-post til dagligleder@vardeneset-bk.no

Søknadsfrist: 30.06.2022 pga ferie er søknadsfrist utvidet til 12.08.2022 (søknadene vil bli behandlet fortløpende)

Tiltredelse etter avtale.