Styrets leder Trond Andersen 974 94 917
Ungdomsleder Trond Egil Grønnestad 951 15 920
Barneleder
Sportslig leder Christoffer Bigseth Olsen 977 65 382
Spillerutvikler
Daglig Leder Morten Osaland 400 70 355
FFO ansvarlig Eirik Jakobsen 928 31 736
Markedsansvarlig Torstein Helle Meling 980 60 932
Trenerveileder Espen Eide Osbakk 907 27 823
Dommeransvarlig Kenneth Bjerkan 408 75 900
Jenteansvarlig Line Fjellheim Larsen 975 66 379

Trykk på linken under for full oversikt over trenere og ledere i VBK:

VBK Trenerliste 2022


Kontaktinformasjon hovedtrener:

A-lag herrer Geir Lunde 982 80 932
B-lag herrer
C-lag herrer Morten Osaland 400 70 355
G19-1 Willem Kooyman
G19-2 Vidar Erikstad 909 95 882
J17 Morten Osaland 400 70 355

For øvrige ungdoms- og barnelag, ta kontakt med
ungdomsleder / barneleder eller se trenerliste i link over.