KlubbhåndBok

VBK skal gi et godt fotballtilbud til alle som onsker a spille fotball i bydelen som er tilpasset den enkeltes behov, evner og ambisjoner.

VBK informasjon

 • Klubben ble stiftet 21. november 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening
 • Fotballgruppen ble skilt ut som egen klubb under Vardeneset Ballklubb (VBK) den 22. november 1990 som er VBK sin offisielle stiftelsesdato –
 • Klubbhuset ble tatt i bruk i 1995
 • Draktene ble skiftet fra blått til rødt på 80 tallet, og til dagens hvit/ rød stripet i 1997
 • Dagens logo/ emblem ble etablert i 1997
 • Begge kunstgressbanene ble anlagt i 2008
 • Flaggstenger ved Modena banen kom på plass i 2014
 • Ny salgsbod ble satt opp i 2015 
 • Ny hjemmeside 10.01.2017 
 • Godkjent Kvalitetsklubb nivå 1 (NFF), lansering 10.01.2017, re-sertifisert 13.11.2018 
 • Tribune ved Mondena banen juni 2018 (tak mai 2019, spilevegg august 2019) 
 • Fyrlykt ved Modena banen mars 2020 (fundament desember 2019)

  VBK er en av de største fotball breddeklubbene i Rogaland med over 900 medlemmer: 

 • VBK A-lag herrer 4. divisjon 2020 
 • VBK A-lag damer 2020 (oppløst 2008/2009, damelag 2016/2017, ikke damelag 2018/2019) 
 • Lag fra 5 år til Veteran 
 • Superlag (utviklingshemming/ Tilrettelagte lag), nivå 3 fram til 2018 (ikke 2019, 2020) 
 • FFO (Fotballfritidsordning) startet høsten 2013 med drift av VBK fra 06.03.2017 
 • VBK Akademiet startet 23.08.2018, og driftes av VBK 
 • ca. 60 lag i hovedserien, hvorav 43 i barneavdelingen 
 • ca. 30 klubbdommere; en rekrutteringsdommer; fem kretsdommere 
 • ca. 200 jentespillere, ca. 20 kvinnelige trenere/ lagledere, 10 kvinnelige klubbdommere 
 • ca. 180 frivillige trenere/ ledere 
 • Prognoser viser at VBK kan ha nærmere 1000 aktive medlemmer innen ett par år

   

 • Vardeneset Idrettspark:

 • Vardeneset kunstgressbane 1 – Modenabanen (11’er) 
 • Vardeneset kunstgressbane 2 – Helgø Meny banen (11’er) 
 • Vardeneset Grus 1 (11’er bane) 
 • Vardeneset Grus 2 (7’er bane) (tidligere Ola banen) 
 • Vardeneset Grus 3 (5’er bane) (ikke i bruk)

   

 • Kontaktinfo:

 • dagligleder@vardeneset-bk.no
 • Besøksadresse: Vardeneset
 • Idrettspark, Gjerdeveien 82 
 • Post adresse: Postboks 5033, 4084 Stavanger 
 • Tlf. 400 70 355 
 • Hjemmeside: http://www.vardeneset-bk.no 
 • Foreningsnummer: GR11030071 
 • Organisasjonsnummer: 977 028 140 
 • Brønnøysundregisteret, se /6/ 
 • Bankforbindelse: Sparebank 1, SR- bank 
 • Bankkonto: 3201.32.71495

   

  Medlem av: 

 • Norges idrettsforbund (NIF) og olympiske og paralympiske komite, tilknyttet Norges Fotballforbund (NFF) og NFF
 • Fotballalliansen i Stavanger

Klubbhåndbok

VBK klubbhåndbok er strukturert i henhold til NFF kvalitetsklubb nivå 1 og VBK sitt aktivitetsnivå for best mulig å ivareta medlemmene i VBK.

Klubbhåndboken inneholder oversikt over VBK sin visjon, verdier og retningslinjer som klubben skal drives etter, og beskrivelse av målsettinger, organisering, roller og klubbdrift tilpasset VBK sitt aktivitetsnivå.

Klubbhåndboken er til bruk i den daglige driften av trenere, lagledere (oppmenn), sportslig utvalg, trenerforum, trinnmøter, styremedlemmer og andre med funksjoner i VBK, samt spillere og foresatte. Klubbhåndboken skal fungere som et oppslagsverk hvor man skal finne svar på de viktigste spørsmålene vedrørende VBK sin drift, unngå «klubb i klubben» av avdelinger og lag som lever sine egne liv, og sikre kontinuitet av driften.

Klubbhåndboken er et levende dokument som gjenspeiler VBK sin nåsituasjon, oppdateres jevnlig etter innspill fra styret, utvalg, medlemmer og foresatte i VBK og evalueres minst en gang i året av styret, se «VBK årshjul» /1/. For oppdateringer, se kapittel 15. Alle endringer godkjennes av styret. Klubbhåndboken godkjennes på Årsmøte.

Siste versjon er på hjemmesiden til VBK og skal være godt kjent og forankret hos alle medlemmer i VBK.

Henvisning til dokumenter og nettsider er listet opp i kapittel 14. Følgende er dekket i «VBK Klubbhåndbok», «VBK Rollebeskrivelse for styret», «VBK Økonomiplan» /1/ og «VBK Sportsplan» /2/:

Visjon, Verdier, Mål

 

Vi skal:

 • Vise respekt og toleranse for hverandre, motarbeide mobbing og bidra til mangfold 
 • Bidra til å skape trygge rammer og godt miljø for alle på idrettsanlegget –
 • Legge til rette for riktig aktivitet, mestring og utvikling av spillere 
 • Gi gode opplevelser for barn og unge i bydelen gjennom samhold, trivsel og glede

Verdiene danner grunnlaget for:

 • God oppførsel 
 • Gode holdninger 
 • Gode til å ta vare på hverandre
 • Gode til å ta riktige beslutninger i hverdagen


Verdiene blir utviklet og implementert gjennom: 

 • Fair play arbeid, se kapittel 2.5 
 • Tema på møter i VBK, se kapittel 9.6 
 • Aktiviteter i VBK 
 • Styret og utvalg i VBK 

 

Mål

VBK skal gi et godt fotballtilbud til alle som ønsker å spille fotball i bydelen som er tilpasset den enkeltes behov, evner og ambisjoner.

Aktivitet:

 • Mye og god aktivitet
 • Bedre fotballaktivitet for barn og ungdom
 • Tilby et differensiert tilbud som er tilpasset den enkeltes behov, modning og ferdigheter
 • Beholde spillere og frivillige så lenge som mulig: “Flest mulig – lengst mulig – best mulig”
 • Jente og guttelag på alle årstrinn
 • Kvalitet på treningsfeltet og kamparenaen
 • Aktiv bruk av klubbens Sportsplan
 • Utvikle gode fotballspillere
 • God rekruttering av klubbdommere og godt dommermiljø
 • Sportslige mål for lagene – se Sportsplanen


Kompetanse:

 • God kompetanse i nøkkelrollene
 • Utvikle gode trenere, dommere og ledere


Organisasjon:

 • En stabil og forutsigbar klubbdrift
 • Godt organisert klubb/ ikke personavhengig: «Klubben som sjef»
 • Engasjere medlemmer og foresatte til å ta ansvar for VBK sin drift og utvikling
 • Involvere flest mulig foresatte i drift av lagene
 • Utnytte menneskelige og økonomiske ressurser best mulig
 • Klare ansvarsforhold blant ledere og trenere på alle nivåer
 • Klare retningslinjer og forventninger til spillere og foresatte
 • God informasjon internt og eksternt
 • Aktiv pådriver i idrettspolitiske organer der klubben er representert
 • Forvalte og utvikle klubbens eiendeler, anlegg og utstyr best mulig

Samfunns og verdiarbeid:

 • Fokus på verdiarbeid «Respekt, Mestring, Trygghet, Trivsel»
 • Fair play og VBK verdisett preger all aktivitet
 • Trygge rammer for aktivitetene – et felles ansvar
 • Samfunnsutfordringer settes på agendaen
 • Godt og positivt miljø for alle
 • Skape en arena for sosialt fellesskap for spillere, foresatte og tillitsvalgte
 • Stimulere klubbfølelse, eierskap og tilhørighet
 • Motvirke mobbing og ekskludering
 • Bidra til toleranse og mangfold


Styret har satt seg følgende mål for driften av klubben:

 • 31.12.20: Digitalisert historisk materialet siste 5-10 år (bilder, rapporter)
 • 31.12.20: Rehabilitering av Kunst 1 og Kunst 2
 • 31.12.20: Rubbhall på grus 3
 • 31.12.21: Kunstgress på grusbane 1 (11’er)
 • 01.09.25: Nye garderober og klubbhus (ferdig til 50 års jubileet 2025)

Fokusområder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

Fair play

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

Trygge rammer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

SOS Barnebyer – Fadderbarn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

VBKs lover

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

Organisering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

 

 fusce. 

Test

Test tekst

Test 2 overskrift

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Vel risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Nunc eget lorem dolor sed viverra. Egestas quis ipsum suspendisse ultrices gravida dictum fusce. 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tristique et egestas quis ipsum suspendisse. Vitae tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.