VBK Fotballfritidsordning

FFO-leder er Eirik Jakobsen
Mailadresse: ffo@vardeneset-bk.no
Mobil: 928 31 736

Om VBK FFO:

VBK FFO (Fotball Fritids Ordning) er et tilbud til alle i Tasta bydel fra 2. til 6. trinn, som ønsker å kombinere fotballaktivitet og et sunt kosthold.
FFO har per i dag rundt 80 deltakere.

 • Vi holder til på klubbhuset til VBK og på området rundt.
 • Påmelding åpen hele tiden (har for tiden venteliste), ta kontakt på ffo@vardeneset-bk.no
 • FFO er to dager i uken (mandag og onsdag) – kr 1200 per måned for 2 dager, kr 700 for 1 dag:
  • Fra og med 01.09.2023 er det kun mulig med påmelding begge dager, det er heller ikke mulig å endre til kun en dag.
  • Faktureres i forkant av hver måned.
  • 1 måneds oppsigelsestid fra første hele måned, oppsigelse skal skje skriftlig til ffo@vardeneset-bk.no – alle andre oppsigelser anses som ugyldige.
  • Kun på forhånd innmeldt forfall pga lengre skade- eller sykdomsperiode gir mulighet for redusert faktura
 • Fotballtrening – i henhold til retningslinjene i VBK sin sportsplan
 • Etter skoletid (fra 12:30-16:00)
 • Tilbud til de som ønsker også i skoleferier
  • Det arrangeres fotballskoler i  høstferie, vinterferie, slutten av juni og starten av august med rabatt til FFO deltakere.
  • Gjelder ikke juli måned, juleferie, påskeferie og helligdager
 • Basistrening – fokus på disiplin og grunnleggende fotballferdigheter.
 • Et sunt brødmåltid og et måltid frukt hver dag, et varmt måltid en gang i måneden.
 • Skolearbeid med leksehjelp, om foreldre ønsker det.
 • Deltar på FFO turnering vår/høst i  Randaberg Arena

Om VBK Akademiet:

 • Fredager etter skolen, følger skoleruten.
 • Fra 6. til 10. trinn.
 • Per nå 70 deltakere
 • Treninger er mellom 15:00-16:15.
 • Åpent i klubbhuset fra 13:15.
 • Matservering 14:00-14:45
 • Påmelding til ffo@vardeneset-bk.no
 • Akademiet blir ledet av Eirik Jakobsen (fra november 2022), som har med seg A-lagstrener Geir Lunde og flere andre dyktige instruktører.
 • Krav til treningsinnsats, gode holdninger, deltakelse på eget lags treninger, obligatorisk oppmøte (unntatt sykdom).
 • Det legges opp til harde økter, både fysisk, teknisk og taktisk.
 • Deltar på FFO turnering vår/høst.
 • Tidligere FFO deltakelse er positivt.
 • Matservering før trening (lik FFOen).
 • Pris kr 500 kr hver måned. Man betaler per plass og kan ikke velge kun noen fredager.
  • Faktureres i forkant av hver måned.
  • Oppsigelsestid 1 måned fra første hele måned, oppsigelse skal sendes skriftlig til ffo@vardeneset-bk.no – alle andre oppsigelser anses som ugyldige.