VBK Fotballfritidsordning

FFO-leder er Fredrik Skretting
Mailadresse: ffo@vardeneset-bk.no
Mobil: 930 17 871

Om VBK FFO:

VBK FFO (Fotball Fritids Ordning) er et tilbud til alle i Tasta bydel fra 2. til 6. trinn, som ønsker å kombinere fotballaktivitet og et sunt kosthold.
FFO har per i dag rundt 60 deltakere.

 • Vi holder til på klubbhuset til VBK og på området rundt.
 • Påmelding åpen hele tiden (kan være fullt i perioder), ta kontakt på ffo@vardeneset-bk.no
 • FFO er to dager i uken (mandag og onsdag) – kr. 140 per dag:
  • Man velger å gå begge dager eller en dag fast.
  • 1 måneds oppsigelsestid fra første hele måned, oppsigelse skal skje skriftlig til ffo@vardeneset-bk.no
  • Feks fast hver mandag, da faktureres hver mandag gjeldende måned
  • Kun på forhånd innmeldt forfall pga lengre skade- eller sykdomsperiode gir mulighet for redusert faktura
 • Fotballtrening – i henhold til retningslinjene i VBK sin sportsplan
 • Etter skoletid (fra 12:30-16:00)
 • Tilbud til de som ønsker også i skoleferier
  • Høstferie, vinterferie, slutten av juni, starten av august
  • Gjelder ikke juli måned, juleferie, påskeferie og helligdager
 • Basistrening – fokus på disiplin og grunnleggende fotballferdigheter.
 • Et sunt brødmåltid og et måltid frukt hver dag, et varmt måltid siste dag i måneden.
 • Skolearbeid med leksehjelp, om foreldre ønsker det.
 • Deltar på FFO turnering vår/høst i  Randaberg Arena + Kongeparken før sommeren.

Om VBK Akademiet:

 • Fredager etter skolen, følger skoleruten.
 • Fra 6. til 8. trinn.
 • Per nå 50 deltakere
 • Treninger er mellom 14:45-16:00.
 • Åpent i klubbhuset fra 13:00.
 • Matservering 14:00-14:30
 • Påmelding til ffo@vardeneset-bk.no
 • Akademiet blir ledet av Fredrik Skretting, som har med seg A-lagstrener Geir Lunde og flere andre dyktige instruktører.
 • Krav til treningsinnsats, gode holdninger, deltakelse på eget lags treninger, obligatorisk oppmøte (unntatt sykdom).
 • Det legges opp til harde økter, både fysisk, teknisk og taktisk.
 • Deltar på FFO turnering vår/høst + Kongeparken før sommeren.
 • Tidligere FFO deltakelse er positivt.
 • Matservering før trening (lik FFOen).
 • Pris kr 100 per gang (ca 400 kr hver måned). Man betaler per plass og kan ikke velge kun noen fredager.
  • Oppsigelsestid 1 måned fra første hele måned, oppsigelse skal sendes skriftlig til ffo@vardeneset-bk.no