Koronaregler 2021

Skrevet av 6. januar 2021Nyheter

NY FORSKRIFT SOM GJELDER FREM TIL OG MED 08.02.2021

 • Ingen kamper eller form for spill er lov (gjelder alle alderstrinn)
 • Alle skal holde minst 1 meters avstand, både i og utenfor aktivitet
 • Det er lov å trene utendørs så lenge krav om gruppestørrelse og avstand følges.
 • Forbudt med grupper på over 10 deltakere, her må alle lag med flere enn 10 spillere dele seg og holde seg delt hele treningen
 • Forbudt med sosiale arrangementer
 • Forbudt med treninger inne
 • FFO/Akademi er åpen fra og med fredag 22. januar

GJELDER FRA OG MED 1. JANUAR 2021

VBKs REGLER FOR TRENING

 • SYKE SKAL HOLDE SEG HJEMME
 • VBK ønsker ikke å stenge for treninger som følge retningslinjene, da vi mener organiserte treninger er bedre enn at spillerne driver uorganisert egentrening uten å følge gjeldende regler, noe som var konsekvensen under nedstengningen i vår.
 • 1 meter avstand FOR ALLE
 • Garderober og klubbhus er STENGT
 • Maks 200 personer på hele anlegget
 • Alle spillere og trenere/ledere i ungdoms og senioravdelingen skal ha fullføre NFFs koronavettkurs
 • Hospitering i egen klubb er lov, men krever gyldig hospiteringsavtale

Lag som ikke følger NFFs koronavettregler, Stavanger kommune sine krav til idretten og VBKs egne koronaregler som står over, vil miste retten til å organisere treninger fremover.