Dommere

Klubbdommere ligger i Spondgruppe, der lagledere har tilgang.

VBK holder klubbdommerkurs for alle 13 åringer på våren før sesongen starter.

Disse kan dømme lag i barneavdelingen.

Dommeransvarlig i Vardeneset Ballklubb er Jesper Jenssen.

Kontaktinfo: 469 63 590 – jesperjenss@hotmail.com


Dommerbetaling:
– Dommere får betaling kontakt eller via Vipps. Bruk Dommerregning barneavdeling for refusjon.
– Kretsdommere skal selv sende inn dommerregning for 9’er og 11`er fotball.

Satser:
– 9’er kr 250,-
– 7’er kr 200,-
– 5’er kr 150,-
– 3’er kr 100,-