Nytt styre på plass

27. mai ble det utsatte årsmøtet avholdt. Årsberetning for 2019, regnskap for 2019 og budsjett for 2020 ble gjennomgått og godkjent.