Nytt styre på plass

Skrevet av 5. juli 2020Nyheter

27. mai ble det utsatte årsmøtet avholdt.

Årsberetning for 2019, regnskap for 2019 og budsjett for 2020 ble gjennomgått og godkjent.

Regnskapet viste et underskudd på kr 15.393,- , mot et budsjettert underskudd på kr 161.000,- der det var satt av penger til tribune.

Nytt styre ble valgt etter valgkomiteens innstilling.

Det nye styret består av:

Styreleder – Trond Andersen (ny)
Nestleder – Krister Vistnes – økonomi
Styremedlem – Geir Inge Angelvik – materiell
Styremedlem – Nils Osaland – anlegg
Styremedlem – Christoffer Bigseth Olsen (ny) – sportslig leder
Styremedlem – Ina Stråtveit (ny) – miljø og fair play
Styremedlem – Kenneth Bjerkan (ny) – kvalitetsklubb
Varamedlem – Kristian Håvarstein
Varamedlem – Stig Hammer Larsen

Takk til avtroppende styremedlemmer:

Sjur Hundsnes, 4 år som styreleder
Sissel Stormark, 4 år som kvalitetsklubbansvarlig
Gunn Helen Fisketjøn, 3 år med ansvar for Miljø og Fair Play
John Kjetil Pedersen, 4 år som sportslig leder

Det ble delt ut blomster til avtroppende styremedlemmer på årsmøtet.

Milepæler 2017-2019

– Tribune ble bygget i 2018
– Tak på tribune kom i 2019

– Sertifisert som Kvalitetsklubb i januar 2017
– Re-sertifisert med grønn vurdering på alle punkter i november 2018

– 3. divisjon med A-lag herrer (topp 100 i Norge)
– Årets Tine Fotballskole i Rogaland i 2019

– FFO ble overtatt av VBK i mars 2017
– Akademi ble startet høsten 2018