Protokoll Årsmøte 2022

Protokoll Årsmøte 2022


Årsmøtet gjennomført. Her kommer en liten oppsummering.

Følgende fikk utmerkelser for frivillig arbeid.

Utmerkelse til 2000 poeng (Trond Egil Grønnestad), 1500 poeng (Morten Osaland, Erik Petterson, Ørjan Hagen, Lene Kulsrud, Kåre Åsland Sørnes, Sissel Stormark, Arild Fuglesten), 1000 poeng (Eivind Kulsrud, Vidar Erikstad)

En stor takk rettes også til Line Fjellheim Larsen og Christoffer Bigseth Olsen for deres innsats i styret.

Vedlagt ligger protokoll fra årsmøtet

Protokoll 2022