Offisiell åpning av Møteplassen

Offisiell åpning av Møteplassen

Torsdag 1. juni kl 17:00 blir det åpning av Møteplassen.

Leder i kommunalstyret for miljø & utbygging Per A. Thorbjørnsen (V) kommer for å åpne anlegget sammen med representanter fra Gjensidigestiftelsen.

 

Prosjekt Møteplassen er et samarbeidsprosjekt for uorganisert aktivitet for ungdom. Det er Norges Håndballforbund, Norges Bandyforbund, Norges Basketforbund og Gjensidigestiftelsen som står bak initiativet.

Møteplass for ungdom
Visjonen bak utviklingsarbeidet med Møteplassen er å skape en møteplass for ungdom fra 12 til 19 år. Målet med utviklingsarbeidet og intervjuer med brukergrupper har vært å modernisere de kjente løkkene for å gjøre dem til mer moderne møteplasser.

Fysisk aktivitet
Statistikk som initiativtakerne har levert forteller at 25 prosent av dagens barn og unge har motoriske problemer og at dagens 10-12-åringer i snitt sitter fire timer foran tv eller PC hver dag. I løpet av et skoleår har barn og unge 18000 sittetimer.

Hvorfor nærmiljøanlegg? Et nærmiljøanlegg er:

  • tilpasset mange idretter og aktiviteter.
  • krever ikke medlemskap i lag eller foreninger
  • er en møteplass for uorganisert idrett og lek i trygge former
  • gir berettigelse til stønad gjennom spillemidlene.
  • ivaretar ungdoms oppvekstvilkår.
  • blir et møtested i lokalmiljøet.
  • er tilrettelagt for alle brukergrupper.