NorEngros Kjosavik forlenger

NorEngros Kjosavik forlenger

NorEngros Kjosavik forlenger og utvider sitt samarbeid med VBK.

NorEngros Kjosavik forlenger og utvider sin avtale med VBK. NorEngros blir å se på coachjakkene til trenerne i klubben de neste 3 årene. De leverer også gode dugnadsmuligheter som gir god inntjening til lag i klubben.