Kontaktinformasjon til styret i Vardeneset Ballklubb

Styreleder
Trond Andersen
974 94 917
t.andersen@lyse.net

Nestleder og Økonomiansvarlig
Krister Vistnes
924 92 117
okonomi@vardeneset-bk.no

Sportslig leder
Christoffer Bigseth Olsen
977 65 382
cbigsetholsen@gmail.com

Materialforvalter
Geir Inge Angelvik
906 28 244
geir.inge.angelvik@lyse.net

Kvalitetsklubbansvarlig
Kenneth Bjerkan

kennethbjerkan@gmail.com

Anleggsansvarlig
Nils Osaland
906 10 844
nils@boye-waage.no

Miljø og Fair Play ansvarlig
Ina Stråtveit

inastraatveit@hotmail.com

Vara
Stig Hammer Larsen
900 65 403
hammer@vvseksperten.no

Vara
Kristian Håvarstein
986 72 677
kristian92__@hotmail.com