Kontaktinformasjon til styret i Vardeneset Ballklubb

Styreleder
Trond Andersen
974 94 917
t.andersen@lyse.net

Nestleder og Sportslig leder
Christoffer Bigseth Olsen
977 65 382
cbigsetholsen@gmail.com

Sportslig leder kvinner
Ina Stråtveit

inastraatveit@hotmail.com

Økonomi
Gunn Holm-Jensen

Kvalitetsklubbansvarlig
Kenneth Bjerkan

kennethbjerkan@gmail.com

Anleggsansvarlig
Nils Osaland
906 10 844
nils@boye-waage.no

Miljø og Fair Play ansvarlig
Kristian Håvarstein

Vara
Stig Hammer Larsen
900 65 403
hammer@vvseksperten.no

Vara
Kristian Håvarstein
986 72 677
kristian92__@hotmail.com