Arbeid på BMX banen

Skrevet av 18. august 2019Nyheter

Bygging av Pumptrack Sykkelbane på Tasta.

Oppstart i uke 34, 2019

Stavanger kommune v/Park og vei, skal lage en Pumptrack Sykkelbane på eksisterende BMX-bane på Tasta (i tilknytning til skatepark og fotballbaner på Vardeneset). Det skal bygges en asfaltert bane med nye hopp og svinger som er tilpasset brukt med både sykkel og sparkesykkel. Formålet er å stimulere til økt sykkelaktivitet blant barn og unge. Det skal øke sykkelferdighet og sykkelglede. Sykkelbanen skal få belysning i form av spottemaster med spotter rettet mot Sykkelbanen. For å bevare eksisterende busker og trær skal det være en grønn randsone langs den vestlige og langs den sørlige veien som rammer inn sykkelbanen.
I forbindelse med anleggsarbeidet skal det settes opp bygge gjerde rundt anleggsområdet i hele byggeperioden.