Kontaktinformasjon til styret i Vardeneset Ballklubb

Styreleder
Sjur Hundsnes
481 45 155
sjur.hundsnes@lyse.net

Nestleder og Økonomiansvarlig
Krister Vistnes
924 92 117
okonomi@vardeneset-bk.no

Sportslig leder
John Kjetil Pedersen
951 82 866
jkp@ironmountain.no

Materialforvalter
Geir Inge Angelvik
906 28 244
geir.inge.angelvik@lyse.net

Kvalitetsklubbansvarlig
Sissel Stormark
906 30 032
sissels@equinor.com

Anleggsansvarlig
Nils Osaland
906 10 844
nils@boye-waage.no

Miljø og Fair Play ansvarlig
Gunn Helen Fisketjøn
977 23 612
gunnhelen72@yahoo.no

Vara
Stig Hammer Larsen
900 65 403
hammer@vvseksperten.no

Vara
Kristian Håvarstein
986 72 677
kristian92__@hotmail.com