Kontingent 2017

Senior
Ungdom
Barn
Familie
Støttemedlemskap
Treningsavgift (ikke kampberettig)
Superlaget

Kr. 1900.-
Kr. 1600.-
Kr. 1300.-
Kr. 2900.-
Kr. 300.-
Kr. 1000.-
Kr. 500,-