Monthly Archives

november 2019

VBK FFO søker flere instruktører!

Vardeneset BK søker nye trenere til klubbens FFO og Akademi ordning.

Vardeneset BK er blant byens største bydelsklubben, og har en stadig voksende FFO gruppe. Vi har FFO/Akademi fra 2.klasse – 8. Klasse. Vardeneset FFO og Akademi har det siste året doblet seg i antall deltakere, og vi søker i den sammenheng nye trenerassistenter.
Vi tilbyd en aktiv, kjekk og utfordrende deltidsjobb som passer veldig godt for studenter som ønsker å kombinere jobb med skole.

Stillingen består av følgene oppgaver:
– Trene og lede en økt for en FFO/Akademi gruppe.
– Bidra til at deltakerne opplever trivsel, mestring og trygghet.
– Ta del i treningsopplegget som er laget av FFO leder.
– Delta på arrangementer i regi av FFO som Turneringer, og tur til kongeparken.
– Hjelpe til med leksehjelp og matlaging ved behov.
– Være en god rollemodell og ambassadør for klubben.

Egenskaper:
– Erfaring fra fotball.
– Grasrottrenerkurs, eller ønske om å ta dette.
– Evne til å jobbe selvstendig og i team.
– Gode norskkunnskaper.
– Være positiv, aktiv og lærevillig.

Stillingstittel: FFO instruktør Vardeneset FFO, deltid.
Stillingsomfang: Mandag og onsdag 12:00-16:00, samt fredag 13:00-16:00.
Lønn: Timebasert etter avtale.

Arbeidsplassen er klubbhuset og VBK banene.

Send inn søknad til FFO-leder Fredrik Skretting på ffo@vardeneset-bk.no

 

Les mer om FFOen her: www.vardeneset-bk.no/ffo/